ĐAKOVO, Katedrala Sv. Petra

72/III + Ped.

Restauracija i rekonstrukcija jednih od najvećih pneumatskih orgulja u EU u Đakovačkoj katedrali. Koncert otvorenja na orguljama bio je u listopadu 2023 godine.