ĐAKOVO, Katedrala Sv. Petra

72/III + Ped.

Restavracija in rekonstrukcija ene največjih pnevmatskih orgel v EU v katedrali Đakovo. Orgle smo s koncertom otvorili oktobra 2023.