KATOWICE, dvorana Nospr, PL

108/V+Ped.

Ozvučenje novih orgulja u koncertnoj dvorani Katowice