Opus 087/2000, 23/III + Ped., Vrhpolje, SI

 

Sv. Primož in Felicijan, Vrhpolje, SI
Opus 087/2000, 23/III + Ped.