Opus 334/2016, 13/II + Ped., Košljun, HR

 

Sam. crkva Navještenja Marijina, Košljun, HR
Opus 334/2016, 13/II + Ped.