OLOMOUC, sv. Mořice, CZ

103/V + Ped.

Rekonstrukcija četvrtih najvećih pneumatskih orgulja u Europi