OLOMOUC, st. Maurice, CZ

103/V + Ped.

Rekonstrukcija četvrtih najvećih pneumatskih orgulja u Europi