Opus 102/2001, 10/II + Ped., Vipavski križ, SI

 

Povišanje sv. Križa, Vipavski križ, SI
Opus 102/2001, 10/II + Ped.