Opus 158/2006, 3/I, Sv. Primož nad Muto, SI

 

Sv. Primož in Felicijan, Sv. Primož nad Muto, SI
Opus 158/2006, 3/I