Opus 230/2010, 8/II + Ped., Gorenje pri Zrečah, SI

Sv. Kunigunda, Gorenje pri Zrečah, SI
Opus 230/2010, 8/II + Ped.