Opus 303/2014, 6/I + Ped., Srijemski Karlovci, SRB

Kapela Gospe od Mira, Srijemski Karlovci, SRB
Opus 303/2014, 6/I + Ped.