Opus 310/2015, 41/III + Ped., Livno, BIH

 

Samostanska crkva sv. Petra i Pavla, Livno, BIH
Opus 310/2015, 41/III + Ped.