Opus 312/2015, 8/I, Svetinje, SI

Vsi Svetniki, Svetinje, SI
Opus 312/2015, 8/I