Politika kakovosti

Za doseganje naših strateških ciljev, smo v našem podjetju ORGLARSTVO ŠKRABL d.o.o. vzpostavili naslednje ključne smernice delovanja:

  • sprejemanje izzivov in želja za proizvodnjo glasbenih inštrumentov orgel vseh vrst za naročnike, ki take izdelke potrebujejo,
  • osredotočenost na zahteve in zadovoljstvo kupcev in potrebe trga,
  • usmerjenost v iskanje najboljše rešitve za posameznega kupca z združevanjem vseh razpoložljivih resursov,
  • partnerstvo s ključnimi dobavitelji in vključevanje vseh zainteresiranih strani v poslovno in strokovno rast,
  • stalno učenje, spremljanje novih tehnologij in materialov za ponujanje najboljše rešitve kupcu,
  • spremljanje dogajanja na tržišču iz vidika razširitve naše ponudbe – z razvojem podjetja želimo dodajati razširjen obseg končnih izdelkov in storitev,
  • visoko produktivno in konkurenčno proizvajanje izdelkov – glasbenih inštrumentov orgel vseh vrst in proizvajanje izdelkov vseh vrst orgel z usmerjenostjo na inovativnost in kakovost,
  • odličnost v poprodajnih storitvah,
  • delovanje po principih ISO 9001:2015: voditeljstvo, odločanje na podlagi dejstev, projektni pristop in nenehno izboljševanje.